هفتمین جلسه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان با حضور سرپرست استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، هفتمین جلسه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان به ریاست "محمدعلی طالبی" سرپرست استانداری یزد و با حضور "فخرالسادات خامسی هامانه" مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و اعضای این هیئت در استانداری یزد برگزار شد.
در این جلسه ابتدا طرح های حوزه مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد مورد ‌هم اندیشی و بررسی قرار گرفت و طرح های مرتبط با سه موضوع کارآفرینی، تحکیم بنیاد خانواده، نشاط اجتماعی تایید گردید.
همچنین مقرر شد عناوین سایر طرح ها و تشکل های متقاضی مورد کارشناسی مجدد قرار گرفته و در جلسه بعدی مطرح گردد.
گفتنی است سپس ۶ مورد از درخواست های سازمان های مردم نهاد استان بررسی شد و دو مورد درخواست تاسیس اولیه، یک مورد درخواست تمدید و دو مورد درخواست تغییرات مورد تایید قرار گرفت.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
★‌عکس: ‌رضا زارع★


آدرس کوتاه :