معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد امروز جمعه با حضور در محل اجرای برخی از پروژه شهرستانهای یزد و تفت از نزدیک در جریان روند فعالیت های این طرح های عمرانی قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، محسن صادقیان از پروژه تقاطع غیر همسطح و بلوار خلیج فارس یزد، پروژه تقاطع غیرهمسطح کمربندی یزد، پروژه کمربندی تفت و پروژه ساماندهی ورودی روستای اسلامیه بازدید و هماهنگی و دستورات لازم را برای تسریع در انجام آنها صادر کرد.  

پروژه تقاطع غیر همسطح و بلوار خلیج فارس شهر یزد که نقش موثری در روان سازی ترافیکی شهری در بلوار مدرس و بلوار حمیدیا خواهد داشت و دسترسی شهری از سمت جنوب به شمال شهر یزد را تسهیل خواهد کرد با تکمیل روشنایی و آزادسازی رمپ ورودی از سمت بلوار مدرس، در هفته های آینده به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین پروژه تقاطع غیرهمسطح کمربندی یزد به عنوان دسترسی شهری از سمت بلوار مناجات و دسترسی به نمایشگاه بین المللی و میدان میوه و تره بار، با تکمیل بدنه سازی تقاطع غیر همسطح و آسفالت آن، تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید

پروژه کمربندی تفت با تکمیل روشنایی تا هفته های آینده و پروژه ساماندهی ورودی روستای اسلامیه نیز با تکمیل آسفالت و ایمن سازی آن، تا هفته آینده به اتمام خواهد رسید.






آدرس کوتاه :