استاندار يزد از موسسه فرهنگي تحقيقاتي "اخوان دستمالچي" (كتابخانه الغدير) بازديد و در جريان فعاليت بخش هاي مختلف اين مجموعه قرار گرفت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد؛روز شنبه 26 آبان ماه « محمود زماني قمي» استاندار يزد و « جعفر نخستين» مديركل حوزه استاندار از بخش هاي مختلف موسسه فرهنگي تحقيقاتي اخوان دستمالچي يزد (كتابخانه الغدير) بازديد و تلاش هاي پرسنل اين مجموعه مورد قدرداني قرار گرفت.
بخش هاي مخزن،فهرست نويسي،صحافي،آرشيو نشريات و روزنامه ها ،پژوهش هاي كتابشناختي،سالن هاي آموزشي و مطالعه قسمت هايي بود كه توسط استاندار يزد مورد بازديد و فعاليت هاي آن تشريح شد.
گفتني است كتابخانه الغدير يزد كتابخانه اي گسترده و در برگيرنده صدها كتاب و نسخه خطي از كتابخانه هاي شخصي و عمومي جهان اسلام در ارتباط با موضوع غدير است و وجود منابع و ماخذ فارسي،عربي و انگليسي و آرشيو نشريات و مجله هاي علمي با فعاليت شبكه رايانه اي ويژه گامي موثر در مسير اهداف و آرمان هاي بلند مطالعات اسلامی می باشد تا زمينه تحقق خدمتي بسزا در اين رهگذر را فراهم آورد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع






آدرس کوتاه :