معاون عمرانی استاندار يزد مطرح كرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در جلسه ستاد بازآفريني شهري شهرستان اشكذر مطرح كرد: استقرار دفاتر تسهيلگري با مشاركت مردم و فعاليت متمرکز دستگاه هاي اجرايي، زمينه ساز اجراي موفق طرح بازآفريني شهري در محلات است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد ، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان اشكذر رویکرد ستاد بازآفرینی شهری را شناسایی دقيق و کامل محلات هدف بيان كرد و گفت: ضروريست شناسایی ويژگي هاي مختلف محلات بر مبنای بافت شكل گيري و نیاز سنجی جمعيت شناختي صورت گیرد و این امر مستلزم استقرار و فعاليت يكپارچه دفاتر تسهیل گری است.
«محسن صادقیان» عنوان کرد: در حال حاضر بخش هاي مختلفي از بافت های تاریخی به علت كمبود امکانات و برخي محدوديت ها از رونق افتاده  و خالی از سکنه شده  است كه برای جبران این كاستي باید ضمن مرمت،ایجاد امکانات و جذابيت مورد نیاز جمعیت متناسب را به این محلات بازگرداند.
صادقيان جزیره ای عمل کردن دستگاه هاي اجرايي را مسئله اي دانست که باعث موازي كاري و  فاصله گرفتن از اهداف اصلي بازآفرینی شهری مي شود و اظهار داشت: در سال های گذشته طرح های جامع و تفضیلی برای شهرها تهیه شده اما تنها 30 درصد آن به مرحله اجرا رسیده است كه علت این امر نيز عدم شناخت کافی از مناطق مختلف شهر است.
وي عدم توانمندی محلات از نظر اقتصادی را یکی دیگر از مشکلات در حوزه بازآفرینی عنوان کرد که باعث شده تا محلات فرسوده، ناکارامد و قدیمی فضای مناسب برای زندگی مردم را نداشته باشند.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد توجه ویژه به زمينه سازي سكونت در بافت های قدیمی و فرسوده را مهم دانست و افزود: مشارکت مردم می تواند در شناخت کامل محله اعم از تعداد پلاک های مسکونی و تجاری، خانه های قدیمی و جمعیت غیر بومی موثر باشد و پس از نیازسنجی دقیق با کمک دفاتر تسهیل گری فرآیند بازآفرینی صورت گیرد.
صادقيان راه اندازی کانون های سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی را ظرفیت بسیار خوبی در جهت هم افزایی محلات عنوان کرد و گفت: این کانون ها می تواند تحت عنوان دفاتر تسهیل گر در محلات مستقر شوند و با ارتباط موثر با مردم ، شناخت کامل از محله به محله شهر را صورت دهند.


*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكس:روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر


آدرس کوتاه :