با حکم استاندار یزد؛


استاندار یزد در حکمی « آزاد معلم » را به عنوان مشاور جوان منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، « محمد علی طالبی » در این حکم آورده است:
نظر به مراتب شایستگی، تعهد و سوابق روشن فرهنگی و سیاسی، اعتقاد جنابعالی به مشی دولت تدبیر و امید در راستای استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه های تصمیم سازی، تصمیم گیری و کاهش فاصله بین نسلی، شما را به عنوان مشاور جوان خود منصوب می نمایم.
امید است با لیاقت و پشتکار که در جنابعالی سراغ دارم در جهت تولید اندیشه، همگرایی جوانان، تسهیل زمینه های پرورش مدیران جوان و پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید گام بردارید.
از درگاه باریتعالی برای شما توفیقات روز افزون در جهت خدمت به مردم آرزومندم.
 
آدرس کوتاه :