معاون اقتصادي استاندار يزد:


«علی زینی وند» در جمع نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با تأکید بر زمان‌سنجی و جدیت در بهره‌مندی از فرصت‌ها برای استان گفت: مهم‌ترین دغدغه استان یزد ایجاد شغل و رضایتمندی عمومی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اين نشست اظهار داشت: جلسات سرمایه‌گذاری بايد هدفمند و سروقت تشكيل شود چراكه امسال سال جدی‌تری براي اين مركز خواهد بود.
زيني وند با قدرداني از زحمات و تلاش‌های مديران گذشته گفت: اين دوره فرصت بسيار خوبي براي ايجاد همگرايي و انجام كارها و تصميمات بزرگ در يزد است.
وي گفت: در استان يزد مهم‌ترین دغدغه، ايجاد شغل و رضايتمندي عمومي است كه شهرداري يكي از مقصدهاي جدي ما در حوزه سرمایه‌گذاری است.
معاون اقتصادي استاندار بيان كرد: ما پتانسيل بسيار عظيمي در حوزه شهري داريم و شهرداري يزد با مديريت قوي و كار بلد خودش می‌تواند با ميراث فرهنگي كارهاي خوبي را در سرمایه‌گذاری حوزه عمران شهري انجام دهند.
زيني وند ادامه داد: هر فردي در حوزه مسئوليت خودش بايد تلاش كند تا با عزم عمومي بتوان سرمایه‌های خُرد را وارد چرخه توليد كرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان از رسانه‌ها و نخبگان فهيم شهر يزد خواست تا حمايت از فرايند سرمایه‌گذاری و درك شرايط كشور مبني كار خود قرار دهند تا شاهد رونق اقتصاد و ايجاد اشتغال در استان باشيم.
 


summary-address :