با حکمی از سوی استاندار یزد،


با حکمی از سوی « محمدعلی طالبی» استاندار یزد ،« محمد هوشمند بهابادی » به سمت معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز سه شنبه هفتم خردادماه، با حکمی از سوی « محمدعلی طالبی» استاندار یزد،« محمد هوشمند بهابادی » به سمت معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بهاباد منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
با عنایت به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان بهاباد و نظر به سوابق،تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد منصوب می شوید.
انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت خوب آن شهرستان، همت خویش را در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید به کارگرفته و نهایت تلاش خود را در انجام وظایف و امور محوله طبق ضوابط و مقررات به عمل آورید.
موفقیت شما را از درگاه خدای سبحان مسئلت می نمایم.

 
summary-address :