استاندار يزد:


«محمدعلي طالبي» برگزاري «روز پاك» در 26 اسفندماه را با مشاركت دستگاه هاي اجرايي و مردم در استقبال از مسافران نوروزي مورد تاكيد قرار داد و بيان كرد:نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در ايام نوروز صورت مي گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،ستاد اجرايي خدمات سفر استان يزد به رياست «محمدعلي طالبي» استاندار يزد در سالن كوثر استانداري تشكيل جلسه داد.
استاندار يزد در اين جلسه گفت: فعاليت كميته اسكان ستاد اجرايي خدمات سفر استان با مشاركت ميراث فرهنگي و آموزش و پرورش مورد ارزيابي دقيق و روزانه قرار داده شود و در صورت نياز به استفاده از امكانات دستگاه هاي اجرايي پيش بيني هاي لازم صورت گيرد.
«محمدعلي طالبي» افزود: با توجه به پيشنهادات طرح شده، 26 اسفندماه به عنوان «روز پاك»  انتخاب و مورد تصويب قرار گرفت و انتظار مي رود دستگاه هاي اجرايي به صورتي فعاليت كنند كه مشاركت مردم براي پاك سازي شهر به ويژه در ورودي هاي استان براي استقبال از مسافران نوروزي را شاهد باشيم.
طالبي بيان كرد: خدماتي كه در اين ايام به مردم و گردشگران ارائه مي شود در قالب ليستي مشخص تبيين شود و با بازديد  هاي سرزده در اين ايام فعاليت كميته هاي مختلف خدمات سفر ارزيابي و در هفته پاياني فروردين از دستگاه هاي برتر تجليل مي شود.
وي اظهار داشت: كميته ارزيابي كاستي هاي هر صنف و يا كميته را با دقت بررسي،تذكر و گزارش آن را در اولين فرصت ارائه كند و دستگاه هاي زير مجموعه نيز در كمترين زمان نسبت به رفع عيب و حل مشكلات اقدام نمايند.
عالي ترين مقام اجرايي استان بر همكاري فرمانداران با كميته هاي مختلف ستاد اجرايي خدمات سفر تاكيد و  خاطرنشان كرد:رعايت حقوق شهروندي از اهداف مهم ستاد اجرايي خدمات سفر است و دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با همكاري كميته بازرسي براي جلوگيري از موازي كاري ها تحقق اين امر را مورد ارزيابي قرار دهند.
استاندار يزد در پايان عنوان كرد:اميدواريم بتوانيم در ايام سفرهاي نوروزي در استان به گونه اي عمل كنيم كه با افزايش رضايت مسافران و مردم، استاني سرآمد در سطح كشور باشيم و پیام نظم و امنیت را به سراسر کشور مخابره کنیم.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


summary-address :