مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تاکید کرد:


مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به ضرورت آگاه سازی مردمی در حل دغدغه های اجتماعی بر تقویت رویکرد انسانی و معنوی با هدف سامان دهی کودکان کار و خیابانی در استان یزد تاکید کرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،ستاد ساماندهي متكديان،كودكان خياباني و كار با هدف برنامه ريزي برگزاري جشنواره علمي،فرهنگي و هنري كودكان كار با محوريت اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري يزد در سالن شهيد موحدين استانداری تشكيل جلسه داد.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين نشست بيان كرد:موضوع كودكان خياباني به يك دغدغه مهم اجتماعي تبديل شده است و ابعاد مختلفي از جمله  منظر شهري،قرار گرفتن كودكان در مشاغل كاذب،بازماندن از تحصيل،ضعف در سلامت و بهداشت و عدم اجراي حقوق شهروندي از تبعات نامناسب آن است.
« فخرالسادات خامسي» افزود:از سوي ديگر مردم نحوه كمك رساني صحيح به اين قشر را نمي دانند و نياز به  اطلاع رساني و آگاهي بخشي مناسب نسبت به همراهي مردمي در ساماندهي كودكان خياباني نيز احساس مي شود تا بتوان به نتايج مناسبي در مديريت اين موضوع رسيد.
خامسي گفت: بر اين مبنا جشنواره علمي،فرهنگي و هنري كودكان كار و خياباني «باز باران» با همكاري اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري  و سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري يزد  با هدف اطلاع رساني عمومي،استعداديابي هنري ،برنامه هاي تفريحي و جهت دهي مناسب به ظرفيت هاي حمايتي در يزد برگزار مي شود.
وي با اشاره به همكاري سازمان هاي مردم نهاد و ساير دستگاه هاي اجرايي در برگزاري اين جشنواره ،خاطرنشان كرد: نمايش خياباني،نمايش اجرا محور،سرود،انشاء و نقاشي،پخش و نقد فيلم،برگزاري پنل هاي آموزشی ،جذب حمايت هاي مادي و معنوي از محورهاي اصلي جشنواره «بازباران» است.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد ادامه داد: اين جشنواره علمي،فرهنگي و هنري 24 الي 29 فروردين ماه سال جاري در يزد برگزار مي شود و اميد است استمرار اين برنامه را با پياده سازي اهداف كوتاه،ميان و بلند مدت در استان براي مديريت اين دغدغه اجتماعي شاهد باشيم.
خامسي افزود:نگاه به جشنواره نگاهي اداري نيست و مي طلبد كه تمام ظرفيت ها با رويكرد اجتماعي و انساني در اين زمينه فعال شوند و بتوانيم در جامعه نسبت به حمايت موثر از كودكان كار و خياباني دغدغه مندي و حساسيت مناسبي را ايجاد كنيم تا همگان نقش خود را به خوبي در این راستا ايفا كنند.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد يكي ديگر از اهداف مهم جشنواره «بازباران» را جذب حمايت هاي مادي و معنوي از سوي خيرين دانست تا نگاه انساني و مذهبي و مسئوليت اجتماعي نسبت به كودكان نيازمند حمايت در مسيري مناسب با محوريت سازمان هاي مردم نهاد تحقق يابد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عکاس:رضا زارع


summary-address :