استاندار يزد:


استاندار یزد در نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان بر توجه به شاخص های حكمراني خوب در ارزيابي عملكرد مديران و دستگاه هاي اجرايي استان تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان يزد، صبح شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۸،  با حضور «محمدعلي طالبي» استاندار یزد و «سيدمسعود عظيمي» سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انسانی استانداری يزد در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در این نشست با اشاره به لزوم مسوولیت پذیری مدیران عنوان كرد: لازم است تمام مديران در هر جايگاه و مسئوليتی كه قرار دارند  نسبت به برنامه هاي كلي و نقشه راه استان، احساس مسئوليت داشته و انجام وظيفه نمایند.
«محمدعلي طالبي» سپس به بهره گيري از شاخص هاي حكمراني خوب براي ارزيابي موضوعات مختلف و عملکرد مدیران در ابعاد كمي و كيفي در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: ارزيابي فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سال 97 طبق معیارهای گذشته و با تاكيد بر نقش آفريني و كمك به تحقق شاخص هاي حكمراني خوب در استان صورت مي گيرد.
"طالبي" افزود: ضروريست در تدوين شاخص هاي ارزيابي مدیران در سال 98 نيز ملاك و معيارهاي هدفمند تر و مشخص مورد توجه قرار داده شود و مستندات و فرم هاي ارزيابي نيز متناسب با برنامه هاي در دست اجرای استان جهت دهي شود.
وي خاطرنشان كرد: تمام معيارهاي مورد نظر براي ارزيابي عملكرد مديران در حوزه هاي مختلف از جمله شفافيت،مسئوليت پذيري و قانون گرايي، در رديف مولفه هاي حكمراني خوب قرار دارد و توجه به اين موضوع ابعاد مختلفي از مديريت اثرگذار را پوشش مي دهد.
گفتني است در اين جلسه شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي مديران و عملكرد دستگاه هاي اجرايي مورد هم انديشي و تبادل نظر از سوي اعضاي شوراي راهبري توسعه مديريت استان قرار گرفت و شاخص حكمراني خوب به عنوان يكي از مولفه هاي مهم ارزيابي در دستور كار قرار داده شد.

*عكاس:رضا زارع


summary-address :