استاندار يزد در مراسم معارفه مديركل راه و شهرسازي؛


« محمدعلي طالبي» با تاكيد بر تقويت مشاركت مردم در سرمايه گذاري هاي زيرساختي مطرح كرد: بر اساس ضرورت هاي واقعي نيازمند توسعه راه ها در استان هستيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه 28 ارديبهشت ماه ۹۸، مراسم تكريم « محمدرضا نقصان محمدي» و معارفه « رضا يادگاري» مديركل راه و شهرسازي استان با حضور « محمدعلي طالبي» استاندار يزد، « مهران كفاش » معاون حقوقي،امور مجلس و استان هاي وزير راه و شهرسازي ، « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد و جمعي از مسئولان ملي و استاني در مجموعه راه و ما برگزار شد.
استاندار يزد با قدراني از تلاش ها و دستاوردهاي مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان، بيان كرد:نوع نگاهي كه به اداره كل راه و شهرسازي در استان و  كشور وجود دارد،جايگاه اين حوزه را بسيار با اهمیت مي كند.
«محمدعلي طالبي» افزود: اداره كل راه و شهرسازي مسئوليت و نقش آفريني مهمي  در توسعه و پيشرفت استان به لحاظ تامين زيرساخت ها دارد و این در حالیست که در بخش راه به عنوان يكي از اصلي ترين حوزه ها با وجود  پيشرفت و اقدامات  صورت گرفته، هم چنان نيازمند برنامه هاي توسعه اي هستيم.
"طالبي" اظهار داشت: كمبود ها و حساسيت هاي زيادي نسبت به حوزه راه در استان يزد وجود دارد و علي رغم اينكه استاني برخوردار هستيم  اما مبحث "راه" به يكي از مسائل اجتماعي طي سال هاي اخير تبديل شده و حتي مواردي بعد امنيتي به خود گرفته است.
وي گفت: بر اين اساس هم چنان نيازمند توسعه راه ها بر مبناي ضرورت هاي واقعي در استان هستيم و در بعضي بخش ها نياز اجتناب ناپذيري براي توسعه راه ها  وجود دارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد: استان يزد در حوزه شهرسازي و تامين زمين  نيازمند تحركي ويژه است زيرا  در بخش مسكن هم چنان ظرفيت بسيار خوبي براي كار و فعاليت وجود دارد و پويايي در اين قسمت براي شرايط اقتصادي فعلي مي تواند موجب تحرك در بسياري از بخش هاي اقتصادي شود.
"طالبي" افزود: لازم است در تامين زمين براي نيازهاي ضروري استان و  بخش هاي توليد، گردشگري ، خدمات و ساير موضوعات، اداره كل راه و شهرسازي زمينه سازي و برنامه ريزي موثري انجام دهد.
استاندار يزد بيان كرد: در شرايط فعلي و با توجه به مسائل پيش روي كشور باید موضوع تقويت مشاركت مردم مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا زمينه سازي هاي لازم صورت گيرد زيرا با توجه به كمبود اعتبارات دولتي و سرمايه گذاري هايي كه بايد توسط دولت انجام شود، نيازمند حضور مردم و مشاركت فعالانه آنها در همه عرصه ها هستيم.
وي اظهار داشت: اميدواريم در دوران مسئوليت جديد اداره كل راه و شهرسازي، هم نوايي، همكاري، تعامل مثبت و سازنده اي بين همه دستگاهايي كه در توسعه استان و تامين زيرساخت ها  نقش آفرين هستند را شاهد باشيم.
استاندار يزد در پایان با بيان اين جمله كه در مشكلات و موانع يا بايد راهي يافت و يا بايد راهی ساخت، گفت: اعتقاد داريم نبايد خلاف ضوابط شهرسازي و قوانين كاری صورت داد اما در بسياري ازموارد مي توان با همراهي و تعامل  به نتايج موثري رسيد.
شايان ذكر است در اين مراسم از تلاش هاي« محمدرضا نقصان محمدي» مديركل سابق و « سيدعباس مشكاتي » سرپرست این اداره قدرداني و « رضا يادگاري » به عنوان مديركل جدید راه و شهرسازي استان يزد معارفه شد.


*عكاس:رضا زارع


summary-address :